Alarm - offerte-aanvraag indienen

Alarmsysteem

Een alarmsysteem is vooral bedoeld om de bewoner met een veilig gevoel in zijn thuishaven te laten genieten, de huurder of eigenaar van een gebouw met een gerust gevoel te laten vertrekken.

Niet alleen woningen kunnen beveiligd worden door onze firma maar ook industrie gebouwen, schoolgebouwen, etc.

Wij raden aan om de woning vooral perimeters (omtrek) te beveiligen door middel van detectie op de deuren en ramen die vooral zeer toegankelijk zijn.

Aanvullend stellen wij voor om de belangrijkste ruimtes extra te beveiligen met een ruimtelijke detector.

De bediening van het alarmsysteem is voorzien door middel van een codepaneel met groot LCD scherm, 5 functie toetsen en 3 noodknoppen.

De centrale eenheid bestaat uit een gelakte ijzeren kast die voorzien is van een ingebouwde modem, noodbatterij en slot.

Signalisatie is voorzien door middel van sirenes, telefonische melding naar OKTOPUS.

Wij zorgen er ook voor dat er een bewakingsfirma voor U optreedt bij een eventuele inbraak.

Dit zorgt ervoor dat bij een eventuele inbraak de nodige stappen worden ondernomen.

Bedrading: voor het aansluiten van de detectiematerialen is er een leiding nodig tussen het detectiepunt en de centrale, wij zorgen hiervoor dat dit op een esthetische manier uitgevoerd wordt.

In sommige gevallen is het raadzaam om te werken met draadloos materiaal en dit kan uitgevoerd worden op het zelfde principe als bij bedraad materiaal.

Ons bedrijf is gekeurd voor de wetgeving en verzekeringen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende prijsopgave.

Voor informatie en technische informatie van producten, klik hier.

 Subsidies

Subsidies en belastingverminderingen
bij nieuwbouw en renovatie van woningen

A. Voor alle privéwoningen
De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder die vanaf 2007 investeert in beveiliging van zijn woning tegen brand of inbraak, kan een belastingvermindering genieten van 40% met een maximum per belastbaar tijdperk van 170 EUR.

- uitgaven voor inbraakbeveiliging die in aanmerking komen voor belastingvermindering:

Inbraak werend glas;
beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken;
alarmsystemen (levering, plaatsing en beheer door een vergunde alarmcentrale);
camerasysteem met registratiesysteem (levering en plaatsing).
- uitgaven voor brandbeveiliging van privéwoningen:

Specifieke waterblussers (levering en plaatsing);
deuren met een brandweerstand van een half uur tussen de garage en de woning, aan de binnenkant van de keuken, tussen het slaap –en woongedeelte van de woning, aan de binnenkant van het verwarmingslokaal.
De levering en plaatsing van alle investeringen in beveiliging van de woning tegen inbraak en brand dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. De belastingplichtige moet de facturen en betalingsbewijzen ter beschikking houden van de fiscus.

De nieuwe regeling geldt niet voor kosten die al een ander fiscaal voordeel opleveren, zoals aftrekbare beroepskosten, kosten die recht geven op een investeringsaftrek, kosten die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, enz.

Indien een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering evenredig opgedeeld in functie van het aandeel van elk der echtgenoten in het KI van de woning. Voor echtgenoten die huurder zijn, gebeurt de opsplitsing in functie van het belastbaar inkomen van elk van de echtgenoten ten opzichte van de som van de totale belastbare inkomsten van beide partners.

B. Voor nieuwbouw en bij renovatie van woningen
Een aantal maatregelen zijn uitgewerkt om energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie van woningen aan te moedigen. Vanaf 2005 komen, naast eigenaars, ook huurders voor de verminderingen in aanmerking.

Vanaf aanslagjaar 2012 worden de belastingverminderingen gebracht op 20.5 % van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van 500 EUR bij nieuwbouw en bij renovatie.

Meer info subsidies bij investeringen

Meer info soorten subsidies

^Top

Verklarende woordenlijst